Vyberte stranu

UŽITOČNÉ RADY A POSTREHY Z PRAXE

Slovenské mená

Ak sa do slovenčiny alebo češtiny prekladá dokument, ktorý obsahuje slovenské alebo české mená bez diakritiky (mäkčene a dĺžne), býva praktické, keď mi ukážete alebo nadiktuje tieto mená tak, ako sú uvedené napríklad v cestovnom pase alebo v rodnom liste danej osoby.

Chceli by ste úradný preklad v niekoľkých vyhotoveniach?

Ak musíte preloženú listinu odovzdať úradu, ale chceli by ste si rovnopis ponechať aj pre seba alebo pre budúce použitie, musíte mi dodať rovnaký počet zdrojových listín (originálov/overených kópií od notára). Rovnopisy úradného prekladu sa vystavujú iba súčasne s prekladom. Neskôr objednané preklady (aj keď tej istej listiny) sa počítajú ako nové preklady.

Originál, alebo overená kópia?

Úradný preklad sa musí zviazať so zdrojovou listinou v pôvodnom jazyku. Zdrojová listina by mala byť pokiaľ možno originál opatrený ručne vyhotoveným podpisom a odtlačkom pečiatky. Ak si chcete svoj originál ponechať samostatne, dodajte mi na preklad notársky overenú kópiu, prosím. Ak takýto originál nemáte, môžem Vám s prekladom zviazať obyčajnú kópiu alebo výtlačok zdrojovej listiny, ale či Vám to úrad prijme, si musíte overiť tam.

Odborná terminológia

U odborných prekladov býva praktické, ak mi ponúknete texty na podobné témy v cieľovom jazyku alebo skoršie preklady, s ktorými ste boli spokojní, ak také máte. Zaistíme tým, že v preklade použijem tú správnu terminológiu.

Termín

Preklad či tlmočenie objednávajte radšej v dostatočnom predstihu, aby bolo dosť času na kvalitnú prípravu a dôkladné vypracovanie. I tu platí: „práca chvatná, málo platná.“

Téma tlmočenia

Pri zadávaní tlmočenia je nutné upresniť, o akú problematiku pôjde, aby som sa na tlmočenie mohla dobre pripraviť. Pokiaľ ide o niečo odbornejšieho, určite nepohrdnem bližšími podrobnosťami a dostupnými materiálmi. Mne sa potom bude tlmočiť lepšie a Vy budete spokojní s výsledkom.

Príprava na svadbu

Keď si objednávate tlmočenie na svadbu, dodajte mi prosím text svadobnej reči alebo kontakt na Vašu pani matrikárku. Vďaka tomu bude svadba vyzerať naozaj dôstojne, ako má.

Asistencia s úradmi a podrobnosti

Úradné postupy väčšinou závisia na rôznych detailoch príslušnej situácie. A preto čím viac relevantných podrobností mi pri zadávaní požiadavky o asistenciu poskytnete, tým presnejšie budú výstupné informácie, ktoré pre Vás od úradu získam, a tým užitočnejšia pre Vás táto služba bude.

Nedarí sa Vám dohovoriť s českým úradom?

Pracovníci na českých úradoch väčšinou poskytujú informácie ochotnejšie, ak im v tom nebráni jazyková bariéra. Zistené informácie Vám potom odovzdám v jazyku, ktorým sa spolu dohovoríme, doplním ich o súvisiace miestne reálie a spoločne nájdeme spôsob, ako potrebné záležitosti správne vybaviť.

překlady a tlumočení

Staňkova 16
602 00 Brno-Královo Pole

+420 777 016 920

anglictina@borofi.cz