Vyberte stranu

Slovenské mená

Slovenské mená Ak sa do slovenčiny alebo češtiny prekladá dokument, ktorý obsahuje slovenské alebo české mená bez diakritiky (mäkčene a dĺžne), býva praktické, keď mi ukážete alebo nadiktuje tieto mená tak, ako sú uvedené napríklad v cestovnom pase alebo v rodnom...

Originál, alebo overená kópia?

Originál, alebo overená kópia? Úradný preklad sa musí zviazať so zdrojovou listinou v pôvodnom jazyku. Zdrojová listina by mala byť pokiaľ možno originál opatrený ručne vyhotoveným podpisom a odtlačkom pečiatky. Ak si chcete svoj originál ponechať samostatne, dodajte...

Odborná terminológia

Odborná terminológia U odborných prekladov býva praktické, ak mi ponúknete texty na podobné témy v cieľovom jazyku alebo skoršie preklady, s ktorými ste boli spokojní, ak také máte. Zaistíme tým, že v preklade použijem tú správnu...

Termín

Termín Preklad či tlmočenie objednávajte radšej v dostatočnom predstihu, aby bolo dosť času na kvalitnú prípravu a dôkladné vypracovanie. I tu platí: „práca chvatná, málo...