Vyberte stranu

Originál, alebo overená kópia?

od | sep 15, 2020 | Preklady | 0 komentárov

Úradný preklad sa musí zviazať so zdrojovou listinou v pôvodnom jazyku. Zdrojová listina by mala byť pokiaľ možno originál opatrený ručne vyhotoveným podpisom a odtlačkom pečiatky. Ak si chcete svoj originál ponechať samostatne, dodajte mi na preklad notársky overenú kópiu, prosím. Ak takýto originál nemáte, môžem Vám s prekladom zviazať obyčajnú kópiu alebo výtlačok zdrojovej listiny, ale či Vám to úrad prijme, si musíte overiť tam.