Vyberte stranu
Borofi

PRekladateľské a tlmočníckE služby

Anglický jazyk

obojsmerne, úradne

Český jazyk

obojsmerne, úradne

Slovenský jazyk

obojsmerne, úradne

posunkovÝ JAZYK

obojsmerne

KVALITNÉ PREKLADY A TLMOČENIE S ÚSTRETOVÝM PRÍSTUPOM

Pri poskytovaní svojich služieb sa snažím predovšetkým správne rozpoznať potreby klienta, nájsť a dohodnúť sa na najvhodnejšom riešení a zrealizovať zákazku tak, aby všetko prebehlo čo najhladšie pre všetkých zúčastnených.

Mojim cieľom je poskytovať prekladateľské a tlmočnícke služby, ktoré zodpovedajú vysokému štandardu kvality a požadovanému účelu.

KVALIFIKÁCIA

  • Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, odbor: Filológia – Anglický jazyk a literatúra,
  • Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, odbor: Učiteľstvo pre stredné školy – Anglický jazyk a literatúra,
  • dna tlmočníčka pre jazyk anglický, český a slovenský,
  • rôzne krátkodobé kurzy v oblasti prekladateľstva, práva, účtovníctva atď.

Dôveryhodný
a garantovaný
prekladateľ

splnil podmienky certifikačných kritérií

OBYČAJNÉ PREKLADY

Obyčajné preklady viac či menej odborných textov, ako sú webové stránky, korešpondencia, návody na použitie, odborné články a ďalšie.

Najčastejšie prekladám v oblastiach BOZP, ekológie, ekonómie, farmácie, GDPR, IT, marketingu, potravinárstva, práva, techniky, ale príležitostne aj iné.

ÚRADNÉ PREKLADY A TLMOČENIE

Úradné (súdne overené) preklady na úradné účely, napríklad matričné doklady, vysvedčenia a diplomy, výpisy z registrov, zmluvy, súdne rozhodnutia atď.

Úradné tlmočenie využijete napríklad na svadbe, pri výsluchu na OAMPe v rámci žiadosti o pobyt, pri nostrifikačných skúškach, ako aj pri schôdzke u notára.

TLMOČENIE

Simultánne tlmočenie z tlmočníckej kabíny za pomoci techniky, napríklad počas konferencií s medzinárodnou účasťou.

Tzv. šušotáž, t.j. simultánne tlmočenie pre 1-2 osoby „do ucha“, sa môže hodiť pri firemnom školení.

Konzekutívne tlmočenie, teda striedavo s rečníkom, sa využíva napríklad v priebehu obchodných rokovaní alebo pri vybavovaní na úradoch.

Online tlmočenie, alebo tlmočenie na diaľku, a to pomocou rôznych aplikácií, napr. ZOOM, Google Meet, Skype, priadne iných. V závislosti od možností zvolenej aplikácie tlmočím konzekutívne alebo i simultánne. V súčasnej dobe sa táto forma výborne hodí pre online konferencie, webináre, obchodné rokovania atď.

 

ASISTENCIA PRI KOMUNIKÁCII 

S ČESKÝMI ÚRADMI

Ak potrebujete zavolať či napísať na český úrad, ale nedohovoríte sa dosť dobre po česky alebo sa cezhraničnom papierovaní moc nevyznáte a nie ste si istí, čo presne sa od Vás chce, môžem to za Vás „vypátrať“ ja a poskytnúť Vám potrebnú službu.

Táto asistencia môže podľa potreby zahŕňať napríklad telefonát, napísanie listu alebo e‑mailu. Špecifické pre ňu je, že mi potrebné informácie môžete poskytnúť na diaľku (e‑mailom/telefonicky), ja záležitosť v dohodnutej miere vybavím a výsledok Vám odovzdám dohodnutým spôsobom.

 

CENNÍK

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

Obyčajný preklad

450 Kč/NS*

Úradný preklad

550 Kč/NS*

Rovnopisy úradného prekladu (súčasne s prvotným prekladom)

100 Kč/NS*

Zaistenie notársky overenej kópie na zviazanie

600 Kč + cena notára

Preklad do 24 hod – expresný termín

 príplatok až do 100 %

ASISTENCIA S ČESKÝMI ÚRADMI

V závislosti na zadaní sa môže časová náročnosť veľmi líšiť, preto Vám konkrétnu cenu poviem po dohode.

V rámci jedného úkonu od Vás prijmem zadanie, vybavím potrebnú vec (telefonát/list/e‑mail) a odovzdám Vám výsledné informácie späť.

Orientačná cena

600 Kč/úkon

TLMOČENIE

Konzekutívne tlmočenie – súkromné záležitosti (napr. matrika, úrady, OAMP, domové schôdze atď.)

1 250 Kč/hod.#

Úradné konzekutívne tlmočenie – svadba, nostrifikačná skúška, záležitosti spojené s podnikaním alebo inými komerčnými činnosťami (napr. u notára, u právnika a pod.)

4 000 Kč/poldeň#

Simultánne tlmočenie (kabínové tlmočenie, šušotáž)

5 000 Kč/poldeň#

ASISTENCIA S ČESKÝMI ÚRADMI

V závislosti na zadaní sa môže časová náročnosť veľmi líšiť, preto Vám konkrétnu cenu poviem po dohode.

V rámci jedného úkonu od Vás prijmem zadanie, vybavím potrebnú vec (telefonát/list/e‑mail) a odovzdám Vám výsledné informácie späť.

Orientačná cena

600 Kč/úkon

KOREKTÚRY

Korektúra (nevzťahuje sa na korektúry po počítačových prekladačoch a pod.)

350 Kč/NS*

Pri veľmi malom počte chýb

zľava až do 50 Kč/NS*

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Normostrana (NS) = 1800 znakov vrátane medzier.

Počíta sa každá započatá hodina/poldeň. Poldeň zahŕňa max. 4 hodiny.

KONTAKT

Pred osobnou návštevou ma, prosím, vždy kontaktujte 

telefonicky alebo e‑mailom.

+420 777 016 920

anglictina@borofi.cz

Staňkova 16, 602 00 Brno-Královo Pole

alternatívne: Skřivanova 14, 602 00 Brno-Královo pole

IČO: 757 88 837
Zapísaná v živn. registri Magistrátu mesta Brna

9 + 11 =

překlady a tlumočení

Staňkova 16
602 00 Brno-Královo Pole

+420 777 016 920

anglictina@borofi.cz