Vyberte stranu

Chceli by ste úradný preklad v niekoľkých vyhotoveniach?

od | sep 16, 2020 | Preklady | 0 komentárov

Ak musíte preloženú listinu odovzdať úradu, ale chceli by ste si rovnopis ponechať aj pre seba alebo pre budúce použitie, musíte mi dodať rovnaký počet zdrojových listín (originálov/overených kópií od notára). Rovnopisy úradného prekladu sa vystavujú iba súčasne s prekladom. Neskôr objednané preklady (aj keď tej istej listiny) sa počítajú ako nové preklady.