Vyberte stránku

UŽITEČNÉ RADY A POSTŘEHY Z PRAXE

Chtěli byste ověřený překlad ve více vyhotoveních?

Pokud musíte přeloženou listinu odevzdat úřadu, ale chtěli byste si stejnopis ponechat i pro sebe nebo pro použití do budoucna, musíte mi dodat stejný počet zdrojových listin (originálů / ověřených kopií od notáře). Stejnopisy ověřeného překladu se vystavují pouze současně s překladem. Pozdější objednání (i když stejné listiny) se počítá jako nový překlad.

Odborná terminologie

U odborných překladů bývá praktické, když mi nabídnete texty na podobná témata v cílovém jazyku nebo dřívější překlady, se kterými jste byli spokojeni, pokud takové máte. Zajistíme tím, že použiji tu správnou terminologii.

Termín

Překlad nebo tlumočení objednávejte raději v dostatečném předstihu, aby bylo dost času na kvalitní přípravu a pečlivé vypracování. I zde platí: „práce kvapná málo platná.“

Superlegalizace

Pro některé úřady je potřebná superlegalizace překladu. Mé překlady si můžete nechat superlegalizovat, to znamená, že si výsledný soudní překlad necháte opatřit několika dalšími ověřovacími razítky nadřízených orgánů. První z nich získáte na Krajském soudě v Brně, na ulici Rooseveltova 648/16 (nejbližší zastávka Malinovského náměstí). Provádí to Oddělení znalců a tlumočníků. Nejlepší je domluvit si schůzku předem po telefonu. Tam Vám poskytnou i informace o tom, jak postupovat dál až k samotné superlegalizaci.

Česká jména

Pokud se do češtiny nebo slovenštiny překládá dokument z angličtiny, který obsahuje česká nebo slovenská jména bez diakritiky (háčky a čárky), bude dobré, když mi ukážete nebo nadiktujete tyto jména tak, jak jsou uvedeny například v cestovním pase nebo v rodném listě dané osoby. Bez této informace je při překladu nemohu uvést do české podoby, což by Vám mohlo později způsobit komplikace.

Příprava na svatbu

Když si objednáváte tlumočení na svatbu, dodejte mi prosím text svatebního proslovu nebo kontakt na Vaši paní matrikářku. Díky tomu bude svatba vypadat opravdu důstojně, jak má.

Originál, nebo ověřená kopie?

Ověřený překlad se musí svázat se zdrojovou listinou v původním jazyku. Zdrojová listina by měla být pokud možno originál opatřený ručně vyhotoveným podpisem a otiskem razítka. Pokud si chcete svůj originál ponechat samostatně, dodejte mi k překladu notářsky ověřenou kopii, prosím. Pokud takový originál nemáte, mohu Vám s překladem svázat prostou kopii nebo výtisk zdrojové listiny, ale zda Vám to úřad přijme, si musíte ověřit tam.

Téma tlumočení

Při objednávání tlumočení je nutné upřesnit, o jakou problematiku se bude jednat. Díky tomu se mohu na tlumočení dobře připravit a tlumočení samotné události bude kvalitnější.

Asistence s úřady a množství podrobností

Úřední postupy většinou závisí na různých detailech aktuální situace. A proto čím víc podrobností mi při zadávání požadavku o asistenci poskytnete, tím přesnější budou výstupní informace, které pro Vás od úřadu získám, a tím užitečnější pro Vás tato služba bude.

Asistence při komunikaci s českými úřady

Potřebujete nějakou informaci od českého úřadu, ale nemluvíte dobře česky? Chcete vyřídit záležitost, ve které figuruje zahraniční doklad, ale ztrácíte se v apostilách, superlegalizacích a podobných mezinárodních záludnostech? Možná Vám přijde vhod moje asistence. Dovolat se na ten správný úřad obvykle chvíli trvá. Odpověď na e‑mail přichází většinou o několik hodin později. Ve výjimečných případech se ten správný kontakt povede až po několika dnech. Proto není úplně praktické trávit celou dobu čekání společně a realizovat to formou tlumočení. V rámci asistence Vám nabízím, že na základě Vámi poskytnutého zadání zjistím potřebné informace od úřadu samostatně v co nejkratší době a následně Vám je předám i s vysvětlením, co, kde a jak je potřeba udělat. Úřady mi sdělí obecné informace, díky kterým se můžete zorientovat v situaci a podniknout potřebné kroky nebo doložit požadované doklady. V návaznosti na výsledek asistence Vám pak mohu poskytnout i překlad či tlumočení dle potřeby.

Nedaří se Vám domluvit s českým úřadem?

Pracovníci na českých úřadech většinou poskytují informace vstřícněji, pokud jim v tom nebrání jazyková bariéra. Zjištěné informace Vám pak předám v jazyku, kterým se spolu domluvíme, doplním je pro Vás o související místní reálie a společně najdeme způsob, jak potřebné záležitosti správně vyřídit.

překlady a tlumočení

Staňkova 16
602 00 Brno-Královo Pole

+420 777 016 920

anglictina@borofi.cz