Vyberte stránku

Chtěli byste ověřený překlad ve více vyhotoveních?

Pokud musíte přeloženou listinu odevzdat úřadu, ale chtěli byste si stejnopis ponechat i pro sebe nebo pro použití do budoucna, musíte mi dodat stejný počet zdrojových listin (originálů / ověřených kopií od notáře). Stejnopisy ověřeného překladu se vystavují pouze...

Odborná terminologie

U odborných překladů bývá praktické, když mi nabídnete texty na podobná témata v cílovém jazyku nebo dřívější překlady, se kterými jste byli spokojeni, pokud takové máte. Zajistíme tím, že použiji tu správnou terminologii.

Termín

Překlad nebo tlumočení objednávejte raději v dostatečném předstihu, aby bylo dost času na kvalitní přípravu a pečlivé vypracování. I zde platí: „práce kvapná málo platná.“

Superlegalizace

Pro některé úřady je potřebná superlegalizace překladu. Mé překlady si můžete nechat superlegalizovat, to znamená, že si výsledný soudní překlad necháte opatřit několika dalšími ověřovacími razítky nadřízených orgánů. První z nich získáte na Krajském soudě v Brně, na...

Česká jména

Pokud se do češtiny nebo slovenštiny překládá dokument z angličtiny, který obsahuje česká nebo slovenská jména bez diakritiky (háčky a čárky), bude dobré, když mi ukážete nebo nadiktujete tyto jména tak, jak jsou uvedeny například v cestovním pase nebo v rodném listě...