Vyberte stránku

Pokud musíte přeloženou listinu odevzdat úřadu, ale chtěli byste si stejnopis ponechat i pro sebe nebo pro použití do budoucna, musíte mi dodat stejný počet zdrojových listin (originálů / ověřených kopií od notáře). Stejnopisy ověřeného překladu se vystavují pouze současně s překladem. Pozdější objednání (i když stejné listiny) se počítá jako nový překlad.