Vyberte stránku

Téma tlumočení

Při objednávání tlumočení je nutné upřesnit, o jakou problematiku se bude jednat. Díky tomu se mohu na tlumočení dobře připravit a tlumočení samotné události bude...

Superlegalizace

Pro některé úřady je potřebná superlegalizace překladu. Mé překlady si můžete nechat superlegalizovat, to znamená, že si výsledný soudní překlad necháte opatřit několika dalšími ověřovacími razítky nadřízených orgánů. První z nich získáte na Krajském soudě v Brně, na...

Česká jména

Pokud se do češtiny nebo slovenštiny překládá dokument z angličtiny, který obsahuje česká nebo slovenská jména bez diakritiky (háčky a čárky), bude dobré, když mi ukážete nebo nadiktujete tyto jména tak, jak jsou uvedeny například v cestovním pase nebo v rodném listě...