anj sk cz
baner

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

angličtina * čeština * slovenčina
Cudzí jazyk nám neponúka iba iné slová, ale iný svet.
(Jan Vrba)

Jazyky


z anglického jazyka do: českého / slovenského

z českého jazyka do: anglického / slovenského

zo slovenského jazyka do: anglického / českéhoTlmočenie

Simultánne (kabínové) tlmočenie
Často sa používa na medzinárodných konferenciách. Tlmočníci sedia v tlmočníckych kabínach, počúvajú pomocou slúchadiel a súčasne do mikrofónu tlmočia do cieľového jazyka tak, aby si každý z účastníkov mohol do svojich slúchadiel zvoliť jazyk, ktorému rozumie. Pre simultánne tlmočenie je nevyhnutné použitie tlmočníckej techniky.Konzekutívne (následné) tlmočenie
Často sa využíva na obchodných rokovaniach alebo pre tlmočenie rozhovorov štátnikov či obchodníkov, často pri obede, ktorého sa tlmočník tiež zúčastní. Tlmočník obvykle počká, až rečník vysloví časť svojich myšlienok, odmlčí sa a poskytne tlmočníkovi čas k prevodu.Sprievodné (informatívne) tlmočenie
Tento typ tlmočenia sa používa najmä pri obchodných cestách a schôdzkach. Leží niekde medzi klasickým tlmočením a organizačnou prácou. Tlmočník sa v týchto prípadoch niekedy chová ako sprievodca, ale v žiadnom prípade ho nenahrádza. Sprevádza klienta pri stretnutiach a pomáha mu s orientáciou v inom jazykovom a kultúrnom prostredí (úrady, reštaurácie, výstavy, rezervácie lístkov a leteniek v zahraničí a i.).

Najčastejšie tlmočené udalosti


svadba / obchodné rokovanie / konferencie
sprievod pre zahraničnú osobu / školenie / vybavovanie na úrade
Simultánne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie

Sprievodné tlmočenie