anj sk cz
baner

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

angličtina * čeština * slovenčina
Cudzí jazyk nám neponúka iba iné slová, ale iný svet.
(Jan Vrba)

Jazyky


z anglického jazyka do: českého / slovenského

z českého jazyka do: anglického / slovenského

zo slovenského jazyka do: anglického / českéhoNajčastejšie overované listiny


osobné doklady
rodné listy / sobášne listy / vysvedčenia o právnej spôsobilosti / diplomy / dodatky k diplomomprávne dokumenty
zmluvy / výpisy z registrov / certifikátyNajčastejšie tlmočené udalosti


svadba / rokovanie u notáraUžitočné informácie:Ak listina obsahuje niečí podpis, nebuďte prekvapení, keď sa v preklade objaví výraz podpis nečitateľný. Ako prekladateľ totiž nemám oprávnenie overovať, čí podpis to je, a ani ho nesmiem graficky reprodukovať. Ak je podpis v listine overený, toto overenie bude preložené a listina bude fungovať rovnako ako v pôvodnom jazyku (práve preto je listina spolu s prekladom zviazaná).

Niekedy sa stane, že v texte listiny (najčastejšie overenej kópie) je nečitateľný alebo zle okopírovaný text. V takom prípade táto časť textu nebude preložená aj keby som videla originál, kde táto časť čitateľná je. Súdne overený preklad musí súhlasiť s listinou, s ktorou je zviazaný, a preto bude táto časť nahradená výrazom text nečitateľný. Preto si prosím notársky overenú kópiu pri preberaní dobre skontrolujte.

Ak obsahuje listina text v rôznych jazykoch (napr. anglická listina obsahuje pečiatku nemeckého notára), je nutné, aby listinu preložil aj prekladateľ s oprávnením pre tento druhý jazyk. Budete mať teda k jednej listine priviazané dva preklady, každý z príslušného jazyka a s príslušnou doložkou a okrúhlou pečiatkou.

Ak listina obsahuje štátne alebo iné symboly, logá a podobné grafické symboly, budú tieto v preklade slovne popísané, ale nebudú reprodukované. Je to tak správne.Ukážky prekladov a tlmočenia


Apostila

Svadba