anj sk cz
baner

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

angličtina * čeština * slovenčina
Cudzí jazyk nám neponúka iba iné slová, ale iný svet.
(Jan Vrba)

Kontakt

Mgr. et Mgr. Viera Boumová
Staňkova 16
602 00 Brno
Česká republika

mobil: +420 777 016 920

email: anglictina(at)borofi.cz

web: www.borofi.cz

IČO: 757 88 837
Zapísaná v živn. registri Magistrátu mesta Brna

Prosím všetkých návštevníkov týchto stránok, aby rešpektovali, že vyššie uvedené kontaktné údaje sú určené výhradne pre objednávky a konzultácie týkajúce sa prekladov a tlmočenia, teda zákazníkom, a nie sú určené na zasielanie nevyžiadaných ponúk na produkty/služby iných firiem. Taktiež nesúhlasím so zaraďovaním uvedenej e-mailovej adresy do akýchkoľvek databáz na automatické rozposielanie reklám, ponúk, atď.