anj sk cz
baner

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

angličtina * čeština * slovenčina
Cudzí jazyk nám neponúka iba iné slová, ale iný svet.
(Jan Vrba)

Prekladateľské a tlmočnícke služby


anglický jazyk (obojsmerne, súdne overené)

český jazyk (obojsmerne, súdne overené)

slovenský jazyk (obojsmerne, súdne overené)

znakový jazyk (obojsmerne)Záruky kvality

Kvalita mojich prekladov je vysoká, pretože vzdelanie v danom jazyku som rozšírila pobytom v zahraničí priamo v krajine, kde sa daným jazykom hovorí. Nie som síce odborníkom vo všetkých profesiách, ktoré uvádzam v zozname, ale mám vo zvyku prípadné otázky konzultovať priamo s klientom alebo s odborníkom v danom profesii. Každý preklad si po dokončení na chvíľu odložím a až mi trochu vyprchá z pamäte, opäť si ho prečítam a skontrolujem ako preklepy, tak plynulosť a štýl textu v cieľovom jazyku.Kvalifikácia

- Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, obor: Filológia Anglický jazyk a literatúra (Bc. + Mgr. 2002-2008)
- Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, obor: Učiteľstvo pre stredné školy Anglický jazyk a literatúra (Mgr. 2005-2008)
- Súdna tlmočníčka pre jazyk anglický, český a slovenský (od 2010)
rôzne krátkodobé kurzy v oblasti prekladateľstvaHodnotenie

certifikát tlumočení a překlady