Vyberte stránku
Potřebujete nějakou informaci od českého úřadu, ale nemluvíte dobře česky? Chcete vyřídit záležitost, ve které figuruje zahraniční doklad, ale ztrácíte se v apostilách, superlegalizacích a podobných mezinárodních záludnostech? Možná Vám přijde vhod moje asistence.

Dovolat se na ten správný úřad obvykle chvíli trvá. Odpověď na e‑mail přichází většinou o několik hodin později. Ve výjimečných případech se ten správný kontakt povede až po několika dnech. Proto není úplně praktické trávit celou dobu čekání společně a realizovat to formou tlumočení. V rámci asistence Vám nabízím, že na základě Vámi poskytnutého zadání zjistím potřebné informace od úřadu samostatně v co nejkratší době a následně Vám je předám i s vysvětlením, co, kde a jak je potřeba udělat.

Úřady mi sdělí obecné informace, díky kterým se můžete zorientovat v situaci a podniknout potřebné kroky nebo doložit požadované doklady. V návaznosti na výsledek asistence Vám pak mohu poskytnout i překlad či tlumočení dle potřeby.