Vyberte stránku
Při objednávání tlumočení je nutné upřesnit, o jakou problematiku se bude jednat. Díky tomu se mohu na tlumočení dobře připravit a tlumočení samotné události bude kvalitnější.